Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace v odpadovém hospodářství pro rok 2019
Sběrný dvůr je v otevřen:
- každou středu od 15 do 17 h
- sobotu v sudém týdnu od 9 do 10 h
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený OZV zůstává pro rok 2018 nezměněn, tedy na minimální výši 500,-Kč na osobu a rok, př. na nemovitost k individuální rekreaci a rok. Poplatek je splatný nejpozději k 31. 3. 2019 a to dvěma způsoby:

 • v hotovosti na obecním úřadě

 • převodem na účet č. 1240067399/0800, VS (variabilní symbol) AZZZ

  A     3 je číslo popisné,

         4 je číslo evidenční,

  ZZZ je číslo domu.  (př. číslo popisné 165 = VS 3165, číslo evidenční 164 = VS 4164)

Známku na odpadovou nádobu na rok 2019 obdržíte na OÚ do konce ledna, kdy se vyváží i na známky 2018. Svozovým dnem je pondělí lichého týdne (první svoz v roce 2019 bude tedy 14. 1.). Přihlášku k poplatku již není nutné podávat, pokud se nezměnil počet členů v rodině nebo nedošlo ke změně trvalého pobytu, či nákupu nemovitosti.

Sběrný dvůr funguje beze změn, středa 15 – 17 h, sobota 9 – 10 hod. Nadále zde můžete zadarmo ukládat tříděný odpad a velkoobjemový komunální odpad (po zaplacení výše uvedeného poplatku).

Svoz nebezpečného odpadu bude v souladu se zákonem o odpadech prováděn dvakrát ročně (jaro, podzim) s úhradou dle aktuálního ceníku. O přesných termínech budete včas informováni.

Kontejnery na tříděný odpad (tzv. hnízda) jsme v rámci zkvalitňování služeb pro občany posílili a zkrátili tak jejich vzdálenost od místa bydliště. Najdete zde kontejnery na plasty, sklo bílé, sklo barevné a na některých i kontejnery na komunální odpad, určené pro likvidaci komunálního odpadu z objektů pro individuální rekreaci. Aktuálně najdete kontejnerová hnízda na těchto místech: Plasnice (u Fabiánů), Na potoce (u prádelny V. Vernera), Garáže (u Golemu), Za Národním domem (u trafostanice), Stará cesta (naproti Tenchovým),  Centrální parkoviště (místo stánku PNS) a Jedlová (u aut. zastávky).  Čas a Vaše třídící aktivita nám ukáží, zda byla místa zvolena správně, nejen co do umístění, ale i počtu kontejnerů a intervalu svozu, který je zatím nastaven 1x za 14dní. Věříme, že tuto novou službu oceníte a přispěje ke zvýšení a zkvalitnění třídění odpadu v naší obci.

Podnikatelé si tak jako dosud uzavřou na likvidaci odpadu (komunálního i tříděného) smlouvu se svozovou firmou a na vyžádání ji v kopii předloží ke kontrole na OÚ.

Děkujeme Vám, že zapojením do odpadového systému a samotným tříděním přispíváte k čistotě naší obce a zlepšujete její obraz v očích široké veřejnosti.

 

Informace, jak správně třídit zde ke stažení