Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

OZV č. 4/2019

Obecně závazná vyhláška obce Deštné v Orlických horách č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (platná od 1. 1. 2020) zde ke stažení