Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

OZV č. 5/2019

Obecně závazná vyhláška obce Deštné v Orlických horách č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Deštné v Orlických horách (platná od 1. 1. 2020)

zde ke stažení