Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

Změna obecně závazných vyhlášek

o místních poplatcích

Poplatkový subjekt má povinnost seznámit se s vyhláškou sám (na úřední desce, na webu, ve zpravodaji). Obec není povinna vyhlášku o místních poplatcích rozesílat jednotlivým poplatníkům.

 

Obec Deštné v Orlických horách zavedla místní poplatek:

  • ze psů (OZV č. 2/2019),
  • z pobytu (OZV č. 3/2019),
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV 4/2019).

 

Velkou změnou ve výčtu jednotlivých druhů poplatků je zrušení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity a jejich nahrazení novým poplatkem z pobytu.

 

Poplatek z pobytu

Cílem zavedení tohoto poplatku je zajistit možnost zpoplatnění pobytu nejen ve stavebních  zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu, rodinných domech, chalupách apod. ale i úplatného poskytnutí pobytu v ateliéru, zahradách pro stanování nebo pobyt v karavanu.

Rozhodující není ani skutečnost, zda pro úplatný pobyt byla uzavřena smlouva nájemní nebo jakákoli jiná smlouva.

Nerozhoduje účel pobytu, ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.

Poskytovatel pobytu na svou majetkovou odpovědnost vybere poplatek od pobývajících a odvede jej správci poplatku, tedy obci.

Plátce je povinen správci poplatku podat ohlášení, výši poplatku si vypočítat a zaplatit ho v termínu splatnosti určeném v obecně závazné vyhlášce. Tzn. k 30. 6. a 31. 12.

Povinnost vést evidenční (ubytovací) knihu zůstává. Podobně jako povinnost uchovávat tuto knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu zůstává nezměněná.

Evidenční kniha může být v listinné i elektronické podobě. V případě elektronické podoby je však třeba vést evidenci v takovém programu, který umožňuje i zpětné dohledání všech zápisů a jejich změn nejméně po dobu 6 let.

Evidenční kniha má obsahovat záznamy o všech pobývajících, tedy i o poplatnících, kterým svědčí některé z osvobození.

Za porušení povinnosti vedení evidenční knihy se plátce vystavuje možnosti uložení pokuty za neplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Pro změnový rok 2020 zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách stanovilo výši místního poplatku z pobytu na 15 Kč (místo dosavadních 10 Kč za poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt + 3 Kč za poplatek z ubytovací kapacity).

Účelem místního poplatku je zajistit příjmy do rozpočtu obce. Příjmy z uvedeného poplatku by měly do jisté míry kompenzovat náklady, které obec vynaloží v souvislosti se zátěží, které je její území vystaveno v souvislosti s náporem cestovního ruchu a službami s ním spojenými, např. na likvidaci odpadů, rozvoj infrastruktury atd.

Datum vložení: 20. 12. 2019 7:35
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2021 8:08
Autor: Lenka Zábranská

AKTUALITY

Počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 20/10 °C
středa 22. 5. slabý déšť 16/10 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 18/7 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Orlické hory a Podorlicko

orlické hory a podorlicko

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky