Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

"Obec Deštné v Orlických horách-pořízení terénní techniky pro JSDH"

logo

Registrační číslo projektu:           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015834

Název projektu:   Obec Deštné v Orlických horách – pořízení terénní techniky pro JSDH

Celkové způsobilé výdaje:           661 870,00 Kč

Příspěvek EU (ERDF):                     628 776,50 Kč

Rozpočet příjemce:                        33 093,50 Kč

Obec Deštné v Orlických horách podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 69 IROP, výzvy č. 15. MAS POHODA-IROP-TECHNIKA PRO IZS III na projekt „Obec Deštné v Orlických horách – pořízení terénní techniky pro JSDH“.  Žádost byla schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 661 870,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 628 776,50 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu obce (33 093,50 Kč). Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2021.

Cílem projektu je pořízení 1 kusu terénní čtyřkolky s přídavnou nápravou na zajištění zásahů
v nepřístupném terénu. Tato nová technika výrazně posílí stávající vybavení složky IZS JSDH Deštné v Orlických horách JPO II/1 a bude velkým přínosem zejména při řešení mimořádných událostí vzniknuvších především v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Ty jsou jednou z hlavních příčin ohrožení života a majetku místních obyvatel.