Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

Oprava místní komunikace k čp. 363 Deštné v Orlických horách

Projekt „Oprava místní komunikace k čp. 363 Deštné v Orlických horách“ byl realizován z dotačního programu Královehradeckého kraje "17POV02 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura"

Celkové náklady:  707 733,59 Kč

Výše dotace:         328 900,- Kč

Podíl obce:           378 833,59 Kč

 logo Královehradeckého kraje

foto