Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

Odpady

V této části najdete příslušnou vyhlášku, informace k ukládání odpadů, oznámení o přemístění sběrného dvora, plán svozu.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný jednorázově do 31. 3. příslušného roku.

Lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadu nebo na účet obce č. 1240067399/0800.

Sazba poplatku činí 500,- Kč.

Více v   OZV komunální odpad.pdf (1.96 MB)