Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

Odpady

V této části najdete příslušnou vyhlášku, informace k ukládání odpadů, sběrném dvoře, plán svozu.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je splatný jednorázově do 31. 3. příslušného roku.

Lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadu nebo na účet obce č. 2302827467/2010. Původně 1240067399/0800.

VS je čtyřmístný. (Příklad. 3+číslo popisné 61 je 3061,  4+číslo evidenční 61 je 4061).

Sazba poplatku pro rok 2024 činí 850,- Kč.

Osvobození a úlevy jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce (čl. 6). 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 220.97 kB

UPOZORNĚNÍ: odpady vzniklé při stavební činnosti a odpady z podnikatelské činnosti např. ubytování, stravování, musí být řešeny samostatnou smlouvou se svozovou firmou a podléhá to kontrole ze strany správních orgánů.