Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

Odpady

V této části najdete příslušnou vyhlášku, informace k ukládání odpadů, oznámení o přemístění sběrného dvora, plán svozu.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je splatný jednorázově do 31. 3. příslušného roku.

Lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadu nebo na účet obce č. 1240067399/0800.

VS je čtyřmístný. (Příklad. 3+číslo popisné 61 je 3061,  4+číslo evidenční 61 je 4061).

Sazba poplatku pro rok 2022 činí 700,- Kč. Na poplatníky starší 70 let (přihlášené v  obci) se vztahuje úleva 100,- Kč, tj. 600,- Kč/osoba.

Více zde ke stažení (2.7 MB)

UPOZORNĚNÍ: odpady vzniklé při stavební činnosti a odpady z podnikatelské činnosti např. ubytování, stravování, musí být řešeny samostatnou smlouvou se svozovou firmou a podléhá to kontrole ze strany správních orgánů.