Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

Odpady

V této části najdete příslušnou vyhlášku, informace k ukládání odpadů, oznámení o přemístění sběrného dvora, plán svozu.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný jednorázově do 31. 3. příslušného roku.

Lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadu nebo na účet obce č. 1240067399/0800.

VS je čtyřmístný. (Příklad. 3+číslo popisné 61 je 3061,  4+číslo evidenční 61 je 4061).

Sazba poplatku pro rok 2021 činí 800,- Kč. Na poplatníky s trvalým pobytem v obci se vztahuje úleva 200,- Kč, tj. 600,- Kč/osoba

Více OZV 2-2020.pdf (235.26 kB)

UPOZORNĚNÍ: odpady vzniklé při stavební činnosti a odpady z podnikatelské činnosti např. ubytování, stravování, musí být řešeny samostatnou smlouvou se svozovou firmou a podléhá to kontrole ze strany správních orgánů.