Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

Elektronický informační systém

Elektronický turistický informační systém

Mikroprojekt „Elektronický informační systém”

č.  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686

V rámci projektu byly zakoupeny 4 LED obrazovky, které byly umístěny na čtyřech nejnavštěvovanějších místech, na nichž jsou zobrazovány aktuální informace týkající se turistických atrakcí a akcí pořádaných jak na polské, tak na české straně.  Informace se zobrazují ve dvou jazycích: polštině a češtině. Příčinou vzniku projektu byla absence uceleného systému toku informací o turistických atrakcích polsko-českého pohraničí. Díky realizaci projektu mají místní a turisté možnost přímého a rychlého přístupu k harmonogramu kulturních a sportovních událostí. Díky zobrazování informací ve dvou jazycích se informace srozumitelně dostávají k obyvatelům polsko-českého pohraničí.

Vedoucím partnerem je obec s rozšířenou působností Duszniki-Zdrój, a partnerem projektu je DeštnéOrlických horách

Celková hodnota projektu je 26 271,60 euro

Hodnota podpory z EFRR: 22 330,86 euro

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.